Nghe trọn bộ các tập TÂM SỰ KINH DOANH

Nếu không thể nghe, vui lòng nghe bằng chương trình bên dưới:

232 Comments

 1. Lau Hoi
  Tháng Sáu 6, 2018
  • Admin
   Tháng Sáu 8, 2018
 2. Trúc Vĩnh Phúc
  Tháng Sáu 11, 2018
  • Admin
   Tháng Sáu 12, 2018
 3. Kim Phượng
  Tháng Sáu 11, 2018
  • Admin
   Tháng Sáu 12, 2018
 4. NHAN NGUYEN HANH
  Tháng Sáu 12, 2018
 5. Hưng Nguyễn
  Tháng Sáu 14, 2018
 6. Trúc vĩnh phúc
  Tháng Sáu 18, 2018
 7. Nguyễn Thị Thu Hương
  Tháng Sáu 20, 2018
  • Admin
   Tháng Sáu 20, 2018
 8. HẰNG VŨ
  Tháng Sáu 21, 2018
  • Admin
   Tháng Sáu 22, 2018
 9. Truc
  Tháng Sáu 22, 2018
 10. xuân trường
  Tháng Sáu 23, 2018
  • Admin
   Tháng Sáu 23, 2018
 11. Huy
  Tháng Sáu 23, 2018
 12. Trúc vĩnh phúc
  Tháng Sáu 25, 2018
 13. Vinh
  Tháng Bảy 3, 2018
  • Admin
   Tháng Bảy 3, 2018
 14. Khẩn
  Tháng Bảy 10, 2018
 15. Tuấn
  Tháng Bảy 16, 2018
  • Admin
   Tháng Bảy 16, 2018
 16. Trung Tín
  Tháng Bảy 16, 2018
  • Admin
   Tháng Bảy 16, 2018
 17. Trung Tín
  Tháng Bảy 16, 2018
  • Admin
   Tháng Bảy 16, 2018
 18. Trung Tín
  Tháng Bảy 19, 2018
 19. Khẩn Nguyễn
  Tháng Bảy 19, 2018
  • Admin
   Tháng Bảy 20, 2018
 20. Trung Tín
  Tháng Bảy 23, 2018
 21. Tuấn
  Tháng Bảy 23, 2018
 22. Xuan Hai Pham
  Tháng Bảy 23, 2018
  • Admin
   Tháng Bảy 23, 2018
 23. Ngọc An
  Tháng Tám 1, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 1, 2018
 24. Biên
  Tháng Tám 3, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 4, 2018
 25. Minh
  Tháng Tám 6, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 9, 2018
 26. Nguyễn Văn Nam
  Tháng Tám 6, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 9, 2018
 27. Thảo Hiền
  Tháng Tám 12, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 15, 2018
 28. Lagi
  Tháng Tám 20, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 20, 2018
 29. Trúc Mang
  Tháng Tám 20, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 21, 2018
 30. AN TRAN
  Tháng Tám 23, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 23, 2018
 31. Ngọc Hân
  Tháng Tám 23, 2018
 32. bông huệ
  Tháng Tám 23, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 23, 2018
 33. Hai Do
  Tháng Tám 23, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 25, 2018
 34. Sandy
  Tháng Tám 24, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 25, 2018
 35. Uchiha Duy
  Tháng Tám 26, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 27, 2018
 36. Coraline
  Tháng Tám 26, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 27, 2018
 37. Billy Hsu
  Tháng Tám 27, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 27, 2018
 38. Hồng Hoa
  Tháng Tám 27, 2018
  • Admin
   Tháng Tám 27, 2018
 39. Nguyễn Huỳnh Mạnh Khương
  Tháng Tám 29, 2018
 40. Ngô Thị Hồng Thắm
  Tháng Chín 3, 2018
  • Admin
   Tháng Chín 3, 2018
 41. Bang Phan
  Tháng Chín 4, 2018
  • Admin
   Tháng Chín 6, 2018
 42. Chu Văn Hiệp
  Tháng Chín 4, 2018
 43. Thu hà
  Tháng Chín 4, 2018
  • Admin
   Tháng Chín 4, 2018
 44. Đoàn Ngọc Minh Châu
  Tháng Chín 6, 2018
  • Admin
   Tháng Chín 6, 2018
 45. Hoàng
  Tháng Chín 11, 2018
  • Admin
   Tháng Chín 12, 2018
 46. Hoang quan
  Tháng Chín 17, 2018
 47. Phôn Vũ
  Tháng Chín 20, 2018
  • Admin
   Tháng Chín 21, 2018
 48. Tân
  Tháng Chín 22, 2018
  • Admin
   Tháng Chín 22, 2018
 49. Tân
  Tháng Chín 23, 2018
 50. Trung Tin
  Tháng Chín 24, 2018
 51. Thu Hà
  Tháng Chín 28, 2018
  • Admin
   Tháng Chín 28, 2018
 52. Hoàng Tuấn
  Tháng Mười 1, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 1, 2018
 53. Nguyễn Thị Minh Khẩn
  Tháng Mười 1, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 1, 2018
 54. Nhân Trần
  Tháng Mười 1, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 2, 2018
 55. Văn Sang
  Tháng Mười 2, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 2, 2018
 56. Trần Thịnh Lâm
  Tháng Mười 2, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 3, 2018
 57. Jay Alawan
  Tháng Mười 3, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 3, 2018
 58. Nguyễn Minh
  Tháng Mười 5, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 6, 2018
 59. Tín Lê Hoàng
  Tháng Mười 9, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 10, 2018
 60. Quỳnh
  Tháng Mười 13, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 18, 2018
 61. LanPhương
  Tháng Mười 14, 2018
  • Admin
   Tháng Mười 15, 2018
 62. Thành Lộc
  Tháng Mười 26, 2018
 63. Lan Phương
  Tháng Mười Một 5, 2018
 64. quoc viet ung
  Tháng Mười Một 5, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 6, 2018
 65. Thành Công
  Tháng Mười Một 5, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 6, 2018
 66. vi văn dậu
  Tháng Mười Một 7, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 7, 2018
 67. Châu Sa
  Tháng Mười Một 9, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 10, 2018
 68. Thu Hà
  Tháng Mười Một 10, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 12, 2018
 69. Ni
  Tháng Mười Một 11, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 12, 2018
 70. Ý Nhân
  Tháng Mười Một 12, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 12, 2018
 71. Phan Luân
  Tháng Mười Một 12, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 13, 2018
 72. Dũng Nè
  Tháng Mười Một 13, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 14, 2018
 73. Đoàn Dương
  Tháng Mười Một 14, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 14, 2018
 74. huyền my
  Tháng Mười Một 14, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 15, 2018
 75. Quang Thịnh
  Tháng Mười Một 14, 2018
 76. Thùy Dương
  Tháng Mười Một 16, 2018
 77. Thanh
  Tháng Mười Một 20, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 21, 2018
 78. Chu Văn Hiệp
  Tháng Mười Một 20, 2018
 79. Kome Cafe Nguyên Chất
  Tháng Mười Một 26, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 26, 2018
 80. Nguyễn Văn Tài
  Tháng Mười Một 27, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 28, 2018
 81. Vĩnh An
  Tháng Mười Một 28, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 28, 2018
 82. Ngọc Minh
  Tháng Mười Một 28, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Một 28, 2018
 83. Hiền Đỗ
  Tháng Mười Hai 2, 2018
 84. Hoàng Quốc Tuấn
  Tháng Mười Hai 17, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Hai 17, 2018
 85. Trần Văn Hiếu
  Tháng Mười Hai 24, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Hai 26, 2018
 86. Nguyễn Tấn Đạt
  Tháng Mười Hai 27, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Hai 28, 2018
 87. Elvis Từ
  Tháng Mười Hai 31, 2018
  • Admin
   Tháng Mười Hai 31, 2018
 88. ngatiki
  Tháng Một 3, 2019
  • Admin
   Tháng Một 4, 2019
 89. quang nguyễn
  Tháng Một 7, 2019
  • Admin
   Tháng Một 8, 2019
 90. Hien Do
  Tháng Một 9, 2019
  • Admin
   Tháng Một 12, 2019
 91. Trần Thị Mơ
  Tháng Một 14, 2019
  • Admin
   Tháng Một 14, 2019
 92. Trần Thị Mơ
  Tháng Một 14, 2019
  • Admin
   Tháng Một 14, 2019
 93. Lê Thị Minh Nhung
  Tháng Một 14, 2019
  • Admin
   Tháng Một 14, 2019
 94. Lê Thị Minh Nhung
  Tháng Một 14, 2019
  • Admin
   Tháng Một 16, 2019
 95. Lê Thị Minh Nhung
  Tháng Một 14, 2019
 96. Lê Thị Minh Nhung
  Tháng Một 15, 2019
 97. Lê Quang Trung
  Tháng Một 21, 2019
 98. Đồng Minh Thắng
  Tháng Một 23, 2019
  • Admin
   Tháng Một 25, 2019
 99. nguyen thai
  Tháng Một 29, 2019
  • Admin
   Tháng Một 30, 2019
 100. Duy
  Tháng Một 31, 2019
  • Admin
   Tháng Hai 12, 2019
 101. Tran Nhat
  Tháng Hai 2, 2019
  • Admin
   Tháng Hai 12, 2019
 102. Thang
  Tháng Hai 15, 2019
  • Admin
   Tháng Hai 18, 2019
 103. tuấn
  Tháng Hai 18, 2019
 104. Minh Kiệt
  Tháng Hai 18, 2019
  • Admin
   Tháng Hai 20, 2019
 105. Qui Nguyen
  Tháng Hai 22, 2019
  • Admin
   Tháng Hai 25, 2019
 106. Nguyễn Hoàng Dinh
  Tháng Hai 25, 2019
 107. Đoàn Phú Hải
  Tháng Hai 25, 2019
  • Admin
   Tháng Hai 25, 2019
 108. Minh Tuấn
  Tháng Ba 4, 2019
 109. Trương Văn Tuấn
  Tháng Ba 7, 2019
  • Admin
   Tháng Ba 11, 2019
 110. George Martin Jr
  Tháng Ba 12, 2019
 111. Đoàn Phú Hải
  Tháng Ba 12, 2019
 112. Đoàn Phú Hải
  Tháng Ba 12, 2019
 113. Tâm Lê
  Tháng Ba 13, 2019
  • Admin
   Tháng Ba 14, 2019
 114. An Ba
  Tháng Ba 18, 2019
  • Admin
   Tháng Ba 23, 2019
 115. Võ Huy Trường
  Tháng Ba 24, 2019
 116. Nguyễn Văn H
  Tháng Ba 27, 2019
  • Admin
   Tháng Ba 29, 2019
 117. Nguyễn Thành Tiên
  Tháng Tư 8, 2019
  • Admin
   Tháng Tư 8, 2019
 118. Aly Chiman
  Tháng Tư 8, 2019
 119. Nguyễn Minh Quý
  Tháng Tư 12, 2019
  • Admin
   Tháng Tư 13, 2019
 120. Nguyễn Trung Ngân
  Tháng Tư 15, 2019
  • Admin
   Tháng Tư 17, 2019
 121. Aly Chiman
  Tháng Tư 15, 2019
 122. MANH LE VAN
  Tháng Tư 22, 2019
  • Admin
   Tháng Tư 22, 2019
 123. duong
  Tháng Năm 2, 2019
 124. Vẫn là e dương đây
  Tháng Năm 4, 2019
  • Admin
   Tháng Năm 7, 2019
 125. THANH CHUONG
  Tháng Năm 7, 2019
  • Admin
   Tháng Năm 7, 2019
 126. Thanh Chuong Nguyen
  Tháng Năm 11, 2019
  • Admin
   Tháng Năm 13, 2019
 127. Đặng văn phượng
  Tháng Năm 21, 2019
  • Admin
   Tháng Năm 22, 2019
 128. Aly Chiman
  Tháng Năm 25, 2019

Leave a Reply