Tác giả: longtung

Tập 103: Giám Đốc Non

BẤM NÚT PLAY BÊN DƯỚI, và đợi 5 giây ĐỂ NGHE  Nếu không nghe được, hãy thử 2 trình nghe bên dưới bạn nhé: Và Nghe ĐẦY ĐỦ các … Read More

Tập 96: Ông Này Ghê Thiệc

BẤM NÚT PLAY BÊN DƯỚI, và đợi 5 giây ĐỂ NGHE Nếu không nghe được, hãy thử 2 trình nghe bên dưới bạn nhé: Và Nghe ĐẦY ĐỦ các tập … Read More

Tập 94: Tư Duy Ve Chai

BẤM NÚT PLAY BÊN DƯỚI, và đợi 5 giây ĐỂ NGHE Nếu không nghe được, hãy thử 2 trình nghe bên dưới bạn nhé: Và Nghe ĐẦY ĐỦ các tập … Read More